Półkolonie, kolonie, obozy

Termin Wiek uczestników
MŁYNIK – wakacje małego kolonisty

16.07-23.07.2022 brak miejsc

23.07-30.07.2022 brak miejsc

30.07-14.06.2022 brak miejsc

7-10 lat